Gospodarka

INFORMATOR GOSPODARCZY / ECONOMIC GUIDE" 
Folder prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi. Zawarto w nim dane dotyczące m.in.: demografii, rynku pracy, rynku nieruchomości, ekonomii, edukacji, kultury, turystyki, inwestycji, infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej w formie tabel, wykresów i map.

Do pobrania/Download>>>

  • Pobierz PDF
  • Wyślij e-mailem
Skontaktuj się z nami

Kalendarz wydarzeń